Linh kiện lõi lọc

Đèn UV

Đèn UV

1.200.000 VNĐ

Đặt hàng

Đèn UV

Giá: 1.200.000 VNĐ

Lõi lọc nước số 1 kangaroo - PP 05 micron 10''

Lõi lọc nước số 1 kangaroo - PP 05 micron 10''

70.000 VNĐ

Đặt hàng

Lõi lọc nước số 1 kangaroo - PP 05 micron 10''

Giá: 70.000 VNĐ

Lõi lọc nước số 2 Kangaroo

Lõi lọc nước số 2 Kangaroo

100.000 VNĐ

Đặt hàng

Lõi lọc nước số 2 Kangaroo

Giá: 100.000 VNĐ

Lõi lọc nước số 4 Kangaroo - Màng RO FIlmtec 50G

Lõi lọc nước số 4 Kangaroo - Màng RO FIlmtec 50G

590.000 VNĐ

Đặt hàng

Lõi lọc nước số 4 Kangaroo - Màng RO FIlmtec 50G

Giá: 590.000 VNĐ

Lõi lọc nước số 5 kangaroo - Nano Silver

Lõi lọc nước số 5 kangaroo - Nano Silver

350.000 VNĐ

Đặt hàng

Lõi lọc nước số 5 kangaroo - Nano Silver

Giá: 350.000 VNĐ

Lõi lọc nước số 6 kangaroo - Bóng gốm

Lõi lọc nước số 6 kangaroo - Bóng gốm

450.000 VNĐ

Đặt hàng

Lõi lọc nước số 6 kangaroo - Bóng gốm

Giá: 450.000 VNĐ

Lõi lọc nước số 7 kangaroo - Alkaline

Lõi lọc nước số 7 kangaroo - Alkaline

550.000 VNĐ

Đặt hàng

Lõi lọc nước số 7 kangaroo - Alkaline

Giá: 550.000 VNĐ

Lõi lọc nước số 8 kangaroo - Đá Maifan tạo khoáng

Lõi lọc nước số 8 kangaroo - Đá Maifan tạo khoáng

550.000 VNĐ

Đặt hàng

Lõi lọc nước số 8 kangaroo - Đá Maifan tạo khoáng

Giá: 550.000 VNĐ

Lõi lọc sợi PP 5 micron 20"

Lõi lọc sợi PP 5 micron 20"

100.000 VNĐ

Đặt hàng

Lõi lọc sợi PP 5 micron 20"

Giá: 100.000 VNĐ

1/212>>
Hỗ trợ trực tuyến

 

Đang xử lý...